VietbergenLogo

Xin hỗ trợ các chương trình sinh hoạt của Hội Người Việt Tự Do Bergen bằng cách trở thành hội viên hội ngày hôm nay. Hội Người Việt Tự Do Bergen luôn chào đón hội viên mới.

Theo quy định của chính phủ Na Uy về việc xin tài trợ cho sinh hoạt hội đoàn tại Na Uy, muốn được sự trợ cấp cho việc điều hành, hoạt động của hội đoàn, thì các hội đoàn phải có hội viên tham gia bằng một đơn gia nhập và có đóng niên liễm (hội viên từ 16 tuổi trở lên là kr.50,- cho một năm và đóng hằng năm, thì tư cách hội viên mới hợp lệ cho việc xin tài trợ từ chính phủ Na Uy).

 

Bấm vào link này:  Thành viên mới.pdf

 

 

 

Bản Quyền © 2024 vietbergen.no. Ghi rõ nguồn www.vietbergen.no ® khi sử dụng lại thông tin từ website này