VietbergenLogo

Bản Điều Lệ Hội Người Việt Tự Do Bergen: Đây là bản văn ghi rõ Danh Xưng, Mục Đích, Tôn Chỉ, Sự Tổ Chức và Hoạt Động của Hội Người Việt Tự Do Bergen.Chương 1. Danh Xưng, Mục Đích, Tôn Chỉ
Điều 1. Danh xưng: HỘI NGƯỜI VIỆT TỰ DO BERGEN (HNVTD Bergen).
Điều 2. Mục đích của HNVTD Bergen:

2.1 Xây dựng một cộng đồng người Việt thân thương, đoàn kết và giúp đỡ nhau thăng tiến lành mạnh trong xã hội Na Uy.
2.2 Duy trì và phát triển văn hóa cùng truyền thống dân tộc.
2.3 Trao đổi văn hóa với người bản xứ nhằm tạo sự hài hòa trong xã hội Na Uy.
2.4 Bảo vệ danh dự và quyền lợi chính đáng của tập thể người Việt tại Bergen
2.5 Hỗ trợ công cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ cho Việt Nam (xem thêm Chương 5, Điều 26).
Điều 3. Tôn chỉ của Hội là ĐOÀN KẾT – TƯƠNG TRỢ - THÀNH TÍN.


Chương 2. Tổ Chức
Điều 4. HNVTD Bergen là cơ cấu đại diện cho tập thể người Việt tại Bergen.
Điều 5. Mọi người Việt Nam cư ngụ tại Bergen đều có quyền tham gia vào HNVTD Bergen bằng một lá đơn tham gia.
Điều 6. Để điều hành hoạt động của Hội, hội viên ủy quyền cho Hội Trưởng qua một hình thức bầu cử dân chủ (Hội Trưởng thành lập Ban Chấp Hành sau đó).
Điều 7. Thành phần Ban Chấp Hành gồm có:
• Hội Trưởng
• Hội Phó Nội Vụ
• Hội Phó Ngoại Vụ
• Thư Ký
• Ủy Viên Kế Hoạch & Tổ Chức
• Ủy Viên Xã Hội
• Ủy Viên Thanh Niên & Thể Thao
• Ủy Viên Tài Chánh
• Ủy Viên Thủ Quỹ
• Ủy Viên Văn Nghệ
• Ủy Viên Thông Tin

 

Xem thêm: Bản Điều Lệ Hội Người Việt Tự Do Bergen

Bản Quyền © 2022 vietbergen.no. Ghi rõ nguồn www.vietbergen.no ® khi sử dụng lại thông tin từ website này